Зворотній зв’язок

Заповніть усі необхідні поля для заказу дзвінка!Доставка вантажів будь-яку точку на карті світу

Будемо раді співпрацювати з вами!

Характеристики та класифікація небезпечних вантажів

У цьому розділі вашій увазі надана інформація про небезпеку кожного класу вантажів, їх физико-хімічні властивості, види, і міру ризику при транспортуванні. Згідно класифікації, небезпечні вантажі прийнято розділяти на підкласи, категорії і групи.

1. Клас 1: вибухові матеріали, які мають вибухові властивості, здатні викликати пожежу в наслідок вибуху, пристрої, в яких містяться вибухові речовини, різні засоби підривання, які використовують в процесі виробництва піротехнічних ефектів:

 • підклас 1.1. – піротехнічні і вибухові вироби та речовини, здатні вибухати масою, з охопленням вибухом всього вантажу;
 • підклас 1.2. – піротехнічні і вибухові вироби та речовини, які не вибухають масою;
 • підклас 1.3. – піротехнічні і вибухові вироби та речовини з незначною вибуховою дією або без такого, з небезпекою загоряння;
 • підклас 1.4. – піротехнічні і вибухові вироби та речовини з незначним рівнем небезпеки вибуху під час транспортування, і зі значним рівнем у випадку ініціювання чи загоряння (упаковка та пристрої не руйнуються);
 • підклас 1.5. – вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, нечутливі настільки, що під час транспортування перехід від горіння до детонації та їх ініціація практично неможливі;
 • підклас 1.6. – вироби, в яких містяться речовини, нечутливі до детонації, з низькою вірогідністю випадкової ініціації.

2. Клас 2: знижені охолодженням, розчинені під тиском стислі гази, які відповідають одному або декільком умовам, вказаним нижче:

 • критичний показник температури – нижче 50 градусів. По фізичному стану гази розділяють на стислі (показник критичної температури – нижче -10 градусів), зріджені (показник критичної температури – вище або дорівнює -10 градусам, але не більше 70 градусів), зріджені гази (показник критичної температури дорівнює або вище 70 градусів), розчинені під тиском, зріджені переохолодженням, зжаті гази і аерозолі, які потрапляють під дію спеціальних приписів.
 • підклас 2.1. – гази незаймистого типу;
 • підклас 2.2. – отруйні незаймисті гази;
 • підклас 2.3. – гази легкозаймисті;
 • підклас 2.4. – отруйні легкозаймисті гази;
 • підклас 2.5. – нестійкі в хімічному плані гази;
 • підклас 2.6. – отруйні хімічно нестійкі гази.

3. Клас 3: суміші рідин, легкозаймисті рідини, рідини, в яких містяться тверді речовини в суспензії або розчині солі, рідини, що виділяють легкозаймисті пари, температура спалаху яких в закритому тиглі складає близько 61 градуса або нижче:

 • підклас 3.1. – легкозаймисті рідини з низьким показником температурного спалаху і самої рідини (температура спалаху в закритому тиглі – нижче -18 градусів);
 • підклас 3.2. – легкозаймиста рідина, середня температура спалаху якої складає від -18 до +23 градусів;
 • підклас 3.3. – легкозаймиста рідина, температура спалаху якої в закритому тиглі складає від +23 до +61 градуса.

4. Клас 4: легкозаймисті матеріали і речовини (окрім вибухових), які можуть під час перевезення небезпечних вантажів з легкістю спалахнути від будь-якого зовнішнього джерела займання, в результаті поглинання вологи, тертя, при нагріванні і мимовільному хімічному перетворенні:

 • підклас 4.1. – легкозаймисті твердю речовини, які можуть з легкістю спалахнути від короткочасної дії тертя, полум'я або іскри, і дуже активно горять;
 • підклас 4.2. – самозаймисті речовини, які при звичайному транспортуванні можуть мимоволі спалахнути і нагрітися;
 • підклас 4.3. – речовини, які при взаємодії з водою виділяють займисті гази.

5. Клас 5: органічні пероксиди і речовини, що окислюються, легко виділяють кисень і підтримують горіння, здатні за наявності відповідних умов або при змішуванні з іншими речовинами викликати вибухи і самозагорання:

 • підклас 5.1. – окислюючі речовини, не горючі самі по собі, але здатні викликати швидке займання інших речовин, виділяють під час горіння кисень, збільшуючи, таким чином інтенсивність полум'я;
 • підклас 5.2. – пероксиди органічного походження, горючі в більшості випадків, здатні діяти як окислювальні речовини, небезпечно взаємодіючі з іншими речовинами (деякі з них дуже чутливі до тертя і удару, легко спалахують).

6. Клас 6: інфекційні та отруйні речовини, які можуть викликати отруєння, захворювання або смерть, потрапляючи в організм, чи контактують із слизовою оболонкою або шкірою:

 • підклас 6.1. – отруйні (токсичні) речовини, які можуть викликати сильне отруєння при потраплянні в організм, за наявності контакту з шкірою або при вдиханні;
 • підклас 6.2. – матеріали і речовини, в яких містяться небезпечні для живих істот мікроорганізми.

7. Клас 7: радіоактивні речовини, питома активність яких складає більше 2 нКи/г (70кБк/кг).

8. Клас 8: корозійні та їдкі речовини, що вражають слизові оболонки дихальних шляхів та очей, пошкоджують шкіру, викликають пошкодження споруд, вантажів, транспортних засобів і корозію металу, при взаємодії з деякими хімічними речовинами і органічними матеріалами що викликають пожежу:

 • підклас 8.1. – луги;
 • підклас 8.2. – кислоти;
 • підклас 8.3. – корозійні та їдкі речовини.

9. Клас 9: речовини, що відрізняються низьким рівнем небезпеки при перевезенні небезпечних вантажів, які не відносяться ні до одного з перерахованих вище класів, але вимагають вживання спеціальних правил зберігання і перевезення:

 • 9.1. – рідкі та тверді горючі матеріали і речовини, що не відносяться до 3-го і 4-го класів, але за певних умов пожежонебезпечні (наприклад, волокна і аналогічні матеріали, горючі рідини, температурний спалах яких може досягати 61-100 градусів в закритому тиглі).
 • підклас 9.2. – речовини, які стають корозійними або їдкими лише в певних умовах.